Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Registrací na některou z aktivit českých PyLadies nebo přihlášením k odběru newsletteru udělujete souhlas organizaci Pyvec z.s., se sídlem:

  Impact Hub Praha
  Drtinova 10/557
  15000 Praha 5,
  IČO: 22746668,

  zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24180 (dále jen „Správce“),
  aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)
  zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • fotografie, obrazové nebo zvukové záznamy
 2. Poskytnuté osobní údaje je nutné zpracovat za účelem správy kurzů PyLadies CZ. Dále mohou být jméno, příjmení, fotografie a obrazové nebo zvukové záznamy zveřejněny na webové stránce PyLadies CZ, YouTube a materiálech propagujících kurzy a aktivity PyLadies CZ. Tyto údaje budou Správcem použity pro tyto konkrétní účely a budou dále zpracovávány po dobu:

  • e-mail: 1 rok
  • jméno, příjmení: 3 roky
  • telefonní číslo: 1 rok
  • fotografie, obrazové nebo zvukové záznamy: 30 let
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje budou dále zpracovávat:

  • organizátorky/organizátoři PyLadies CZ (uvedeny na stránce https://pyladies.cz)
  • Red Hat, Inc.
  • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)
  • YouTube, LLC (901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA)
  • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
 5. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.