Mocniny čísel

In [1]:
cisla = [(1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25), (6,36), (7, 49), (8, 64), (9, 81), (10, 100)]
mocniny = dict(cisla)
print(mocniny)
{1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, 8: 64, 9: 81, 10: 100}

Skautská hra

In [ ]:
import random

while True:
  odpoved = input('Na kolik odpovědí chceš hrát? ')
  try:
    odpoved = int(odpoved)
    break
  except ValueError:
    print('Musíš napsat celé číslo!')

kdo = []
s_kym = []
co_delali = []
kde = []
kdy = []
proc = []

vsechno = [kdo,s_kym,co_delali,kde,kdy,proc]

for i in range (odpoved):
  kdo1 = input ('Kdo? ')
  s_kym1 = input ('S kým? ')
  co_delali1 = input ('Co dělali? ')
  kde1 = input ('Kde? ')
  kdy1 = input ('Kdy? ')
  proc1 = input ('Proč? ')
  print('')

  kdo.append(kdo1)
  s_kym.append(s_kym1)
  co_delali.append(co_delali1)
  kde.append(kde1)
  kdy.append(kdy1)
  proc.append(proc1)

a=random.choice(kdo)
b=random.choice(s_kym)
c=random.choice(co_delali)
d=random.choice(kde)
e=random.choice(kdy)
f=random.choice(proc)

print(a, b, c, d, e, f)

Řešení bez slovníků, ale hlavně takové, kde by nebylo úplně snadné přidat další otázky.

In [ ]:
import random

kdo_seznam = []
s_kym_seznam = []
kde_seznam = []
co_delali_seznam = []
proc_seznam = []
for pocet in range(3):
  kdo = input('Kdo? ')
  kdo_seznam.append(kdo)
  s_kym = input('S kým? ')
  s_kym_seznam.append(s_kym)
  kde = input('Kde? ')
  kde_seznam.append(kde)
  co_delali = input('Co dělali? ')
  co_delali_seznam.append(co_delali)
  proc = input('Proč? ')
  proc_seznam.append(proc)
print(random.choice(kdo_seznam), 's', random.choice(s_kym_seznam),'v', random.choice(kde_seznam), random.choice(co_delali_seznam), random.choice(proc_seznam))

Řešení, kde přidání, změna či odebrání jakékoli otázky znamená jen změnu na jednom míste v seznamu otázek.

In [ ]:
from random import choice

otazky = ['Kdo', 'S kym', 'Co delali', 'Kde']

odpovedi = {}
for otazka in otazky:
  odpovedi[otazka] = []

# Alternativní cesta
# odpovedi = {otazka: [] for otazka in otazky}
  
for otazka in otazky:
  while True:
    odpoved = input('Zadej odpoved na otazku {}? '.format(otazka))
    if not odpoved:
      break
    else:
      odpovedi[otazka].append(odpoved)

veta = ''

for otazka in otazky:
  veta = veta + choice(odpovedi[otazka]) + ' '

print(veta)

Obecné rady a postřehy

 • Pokud nevracíme n-tici, nepoužíváme za return závorky
  • return (n) je matoucí, správně by mělo být napáno jen return n
  • return (x, y) je správně, ale pro jednoduchost můžeme závorky klině vynechat a napsat jen return x, y
 • Pochvala za validaci inputů
  • Ještě větší pochvala za validaci s pomocí výjimek
 • Pochvala za dokumentační řetězce
  • Ještě větší pochvala za dokumentační řetězce ve třech uvozovkách
   • A ještě větší pochvala těm, kdož jsou konzistentní a dávají dokumentační řetězce úplně všude

 • Pokud je váš projekt složen z více souborů, udělejte z něj archiv (.zip), aby si soubory zachovaly jméno
 • Dělejte samostatné soubory pro samostatné úlohy
 • Proměnné s nicneříkajícími názvy se vám vymstí