PyLadies Brno

popis_karty pomocí vyhledávacích tabulek

Na jednom z předchozích srazů jsme napsaly funkci popis_karty, která vypadala zhruba takhle:

def popis_karty(karta):
  hodnota, barva, licem_nahoru = karta
  if not licem_nahoru:
    return '[???]'

  if hodnota == 1:
    znak_hodnoty = 'A'
  elif hodnota == 10:
    znak_hodnoty = 'X'
  elif hodnota == 11:
    znak_hodnoty = 'J'
  elif hodnota == 12:
    znak_hodnoty = 'Q'
  elif hodnota == 13:
    znak_hodnoty = 'K'
  else:
    znak_hodnoty = str(hodnota)

  if barva == 'Pi':
    znak_barvy = '♠ '
  elif barva == 'Sr':
    znak_barvy = ' ♥'
  elif barva == 'Ka':
    znak_barvy = ' ♦'
  elif barva == 'Kr':
    znak_barvy = '♣ '

  return '[{}{}]'.format(znak_hodnoty, znak_barvy)

Teď, když známe slovníky, můžeme tuhle funkci výrazně zjednodušit pomocí vyhledávacích tabulek.

 • Schovej si funkční verzi Klondike do Gitu, pokud ji tam ještě nemáš.
 • Přepiš funkci popis_karty tak, aby na zjištění znaku barvy používala místo několika ifů slovník.
 • Pusť testy, a pokud projdou, schovej tuhle verzi do Gitu.
 • Přepiš funkci popis_karty tak, aby používala slovník i na zjištění znaku pro hodnotu. Funkce by měla obsahovat jenom jeden if – if not licem_nahoru:.
 • Pusť testy, a pokud projdou, schovej i tuhle verzi do Gitu.

Řešení

def popis_karty(karta):
  hodnota, barva, licem_nahoru = karta
  if not licem_nahoru:
    return '[???]'

  barvy = {'Pi': '♠ ', 'Sr': ' ♥', 'Ka': ' ♦', 'Kr':'♣ '}
  znak_barvy = barvy[barva]

  hodnoty = {1: 'A', 10: 'X', 11: 'J', 12: 'Q', 13: 'K'}
  znak_hodnoty = hodnoty.get(hodnota, str(hodnota))

  return '[{}{}]'.format(znak_hodnoty, znak_barvy)