List comprehensions

Jedná se o zápis s Pythonu s jehož pomocí se dají jednoduše vytvářet seznamy.

In [1]:
[x for x in range(10)]
Out[1]:
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
In [2]:
[x**2 for x in range(10)]
Out[2]:
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
In [3]:
[x**2 for x in range(10) if x % 2 == 0]
Out[3]:
[0, 4, 16, 36, 64]
In [4]:
[(x, x**2) for x in range(10)]
Out[4]:
[(0, 0),
 (1, 1),
 (2, 4),
 (3, 9),
 (4, 16),
 (5, 25),
 (6, 36),
 (7, 49),
 (8, 64),
 (9, 81)]
In [5]:
[[y for y in range(3)] for x in range(10)]
Out[5]:
[[0, 1, 2],
 [0, 1, 2],
 [0, 1, 2],
 [0, 1, 2],
 [0, 1, 2],
 [0, 1, 2],
 [0, 1, 2],
 [0, 1, 2],
 [0, 1, 2],
 [0, 1, 2]]

Tabulka s hracím polem

Řešení 1

In [ ]:
def vytvor_tabulku():
  zap_tabulka = []

  for rada_x in '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.':
    radek = []
    for rada_y in '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.':
      radek.append(rada_y)
    zap_tabulka.append(radek)
  return zap_tabulka

Řešení 2

In [ ]:
def vytvor_prazdne_herni_pole(r,s):
  seznam_radku = []
  for a in range(r):
    radek = ["."]
    for b in range(s-1):
      radek.append(".")
    seznam_radku.append(radek)
  return seznam_radku

Správné řešení

In [ ]:
def vytvor_tabulku(velikost):
  seznam_radku = []
  for a in range(velikost):
    radek = []
    for b in range(velikost):
      radek.append(".")
    seznam_radku.append(radek)
  return seznam_radku

Krátké řešení (s pomocí list comprehensions)

In [ ]:
def vytvor_tabulku(velikost):
  tabulka = []
  for x in range(velikost):
    radek = ['.' for x in range(velikost)]
    tabulka.append(radek)
  return tabulka

Nejkratší řešení (je nejlepší?)

In [5]:
def vytvor_tabulku(velikost):
  return [list('.' * velikost) for x in range(velikost)]
In [4]:
def vytvor_tabulku(velikost):
  return [['.'] * velikost] * velikost

Je vytvoření kompletní tabulky se všemi hracími políčky vážně potřeba?

Zvířátka

Najdi chyby, nejasnosti či nepřesnosti v tomto kódu:

In [ ]:
zvirata = [ "pes", "kočka", "králík", "had", "ježek"]
znak = "k"

def pismeno(jmeno):
  for i in range(5):
    if znak in jmeno[i][0]:
      print(jmeno[i])
  return

pismeno(zvirata)

Takto by to mohlo vypadat přehlednější a pochopitelnější

In [ ]:
zvirata = [ "pes", "kočka", "králík", "had", "ježek"]

def s_prvnim_pismenem(seznam_zvirat, pismeno):
  for zvire in seznam_zvirat:
    if zvire.startswith(pismeno):
      print(zvire)

s_prvnim_pismenem(zvirata, 'k')

Další podobná funkce:

In [ ]:
def kratke(jmeno = zvirata):
  for i in range(len(jmeno)):
    if len(jmeno[i]) < 5:
      print(jmeno[i])
    else:
      print(end = "")
  return jmeno

kratke(zvirata)

A její přehlednější varianta:

In [ ]:
def kratke(seznam_zvirat):
  for jmeno in seznam_zvirat:
    if len(jmeno) < 5:
      print(jmeno)

kratke(zvirata)

Je možné tuto funkci zkrátit a zjednodušit?

In [ ]:
def overeni(seznam):
  "ověří, zda je zadané slovo v seznamu a vrátí True/False"
  otazka = input("Zadej název zvířete, jež chceš ověřit: ")
  if otazka in seznam:
    return True
  else:
    return False

Ano, je to možné

In [ ]:
def overeni(seznam):
  "ověří, zda je zadané slovo v seznamu a vrátí True/False"
  otazka = input("Zadej název zvířete, jež chceš ověřit: ")
  return otazka in seznam

Had

In [ ]:
from random import randrange


def velikost_hraciho_pole():
  while True:
    odpoved = input('Zadej velikost pole pro hada: ')
    try:
      velikost = int(odpoved)
    except ValueError:
      print('Velikost musí být celé číslo')
    else:
      if velikost < 5:
        print('Pole musí být rozumně veliké')
      break

  return velikost


def vykresli_mapu(velikost, had, ovoce):
  for x in range(velikost):
    for y in range(velikost):
      if (x, y) in had:
        print('X', end=' ')
      elif (x, y) in ovoce:
        print('?', end=' ')
      else:
        print('.', end=' ')
    print()


def posun(velikost, had, ovoce):
  while True:
    smer = input('Zadej smer posunu [s, j, v, z]: ')
    smer = smer.lower().strip()
    if smer not in ('s', 'j', 'v', 'z'):
      print('Nekorektni smer!')
    else:
      break

  hlava = had[-1]
  x, y = hlava
  if smer == 's':
    nova_hlava = x-1, y
  elif smer == 'j':
    nova_hlava = x+1, y
  elif smer == 'v':
    nova_hlava = x, y+1
  elif smer == 'z':
    nova_hlava = x, y-1

  if nova_hlava in had:
    print('Narazil si sam do sebe')
    return False

  x, y = nova_hlava

  if x < 0 or x > velikost-1 or y < 0 or y > velikost-1:
    print('Vyjel si mimo herni pole')
    return False

  if nova_hlava in ovoce:
    ovoce.remove(nova_hlava)
  else:
    del had[0]

  had.append(nova_hlava)
  return True


def pridej_ovoce(velikost, had, ovoce):
  ovoce.append((randrange(0, velikost), randrange(0, velikost)))
  while ovoce[-1] in had:
    del ovoce[-1]
    ovoce.append((randrange(0, velikost), randrange(0, velikost)))


velikost = velikost_hraciho_pole()

had = [(0, 0), (0, 1), (0, 2)]
ovoce = []
pridej_ovoce(velikost, had, ovoce)

vykresli_mapu(velikost, had, ovoce)

while posun(velikost, had, ovoce):
  vykresli_mapu(velikost, had, ovoce)
  if not ovoce:
    pridej_ovoce(velikost, had, ovoce)

Rubber duck problem solving

Gumová kačenka

Jde o techniku řešení problému, při které se svůj problém snažíte vysvětlit někomu (nebo v případě gumové kachny něčemu), kdo programování nemusí vůbec rozumět. Když řešenou problematiku a vaše současné řešení popisujete nahlas, uvědomíte si, co váš program aktuálně dělá a co by dělat měl, což zpravidla vede k vyřešení problému.

Obecné rady a poznatky

Snažte se!!!