Použití with

 • with nám může ušetřit práci i starosti s přemýšlením nad uzavřením otevřeného souboru
 • čtení celého souboru nemusíme dělat jen přes cyklus for, ale můžeme jej přečíst celý najednou metodou .read()
In [ ]:
soubor = open("soubor.txt", mode="r", encoding='utf-8')
novy_soubor = open("soubor2.txt", mode="w", encoding='utf-8')

for text in soubor:
  novy_soubor.write(text) 

print ("Soubor zkopírován.")

soubor.close()
novy_soubor.close()
In [ ]:
with open("soubor.txt", mode="r", encoding='utf-8') as soubor:
  with open("soubor2.txt", mode="w", encoding='utf-8') as novy_soubor:
    novy_soubor.write(soubor.read()) 
print ("Soubor zkopírován.")

Ukázkový příklad porušení DRY

Proč se tolik opakovat, když můžeme počet pokusů použít přímo, převést jej na řetězec a jen připojením přípony z něj udělat název souboru?

In [ ]:
def vykresliPanacka(pocet_pokusu):
  "Funkce na základě neúspěšných pokusů vypisuje obrázky, dokud hra neskončí."
  if pocet_pokusu == 1:
    vstup=open("1.txt", encoding='utf-8')
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 2:
    vstup=open("2.txt", encoding='utf-8')
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 3:
    vstup=open("3.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 4:
    vstup=open("4.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 5:
    vstup=open("5.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 6:
    vstup=open("6.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 7:
    vstup=open("7.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 8:
    vstup=open("8.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
  elif pocet_pokusu == 9:
    vstup=open("9.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
  else:
    vstup=open("10.txt")
    obrazek = vstup.read()
    print(obrazek)
    vstup.close()
    print ("Konec hry, prohrál jsi!")
In [ ]:
def vykresliPanacka(pocet_pokusu):
  "Funkce na základě neúspěšných pokusů vypisuje obrázky, dokud hra neskončí."
  with open(str(pocet_pokusu) + ".txt", encoding='utf-8') as soubor:
    print(soubor.read())

Je písmeno v textu?

Místo vlastní implementace je jednodušší použít operátor in.

In [1]:
def obsahuje(text, znak):
     try:
       text.index(znak)
       return True
     except ValueError:
       return False
In [2]:
obsahuje('text pro testovani', 'z')
Out[2]:
False
In [3]:
obsahuje('text pro testovani', 't')
Out[3]:
True
In [4]:
't' in 'text pro testovani'
Out[4]:
True

Šibenice a vyplnění jednoho znaku do hádaného slova

In [5]:
def vyplnZnak(hadanka, znak, tajneSlovo):
  for index in range(len(tajneSlovo)):
    if znak == tajneSlovo[index]:
      hadanka = hadanka[:index] + znak + hadanka[index + 1:]
  return hadanka
In [6]:
vyplnZnak('_______', 'a', 'kotatko')
Out[6]:
'___a___'
In [7]:
vyplnZnak('___a___', 't', 'kotatko')
Out[7]:
'__tat__'
In [8]:
vyplnZnak('__tat__', 'o', 'kotatko')
Out[8]:
'_otat_o'
In [9]:
vyplnZnak('_otat_o', 'z', 'kotatko')
Out[9]:
'_otat_o'

Obecné rady

 • Pochvala za hledání pomoci na internetu a používání nových věcí
 • Pochvala těm, kdo měli obrázky šibenice a japonské abecedy ve zvláštním souboru a ne přímo v kódu
 • Pochvala za psaní komentářů k funkcím a složitějšímu kódu