Feedback k domácím projektům

Nejmenší číslo

Upovídané řešení z domácích projektů

In [ ]:
prve = input('Zadej cislo: ')
druhe = input('Zadej cislo: ')
tretie = input('Zadej cislo: ')
stvrte = input('Zadej cislo: ')
piate = input('Zadej cislo: ')

if prve<druhe and prve<tretie and prve<stvrte and prve<piate:          
  print(prve)                                 
if druhe<prve and druhe<tretie and druhe<stvrte and druhe<piate:         
  print(druhe)                                 
if tretie<prve and tretie<druhe and tretie<stvrte and tretie<piate:       
  print(tretie)                                
if stvrte<prve and stvrte<druhe and stvrte<tretie and stvrte<piate:       
  print(stvrte)                                
if piate<prve and piate<druhe and piate<tretie and piate<stvrte:         
  print(piate)

Lepší, ale pořád ne optimální

In [ ]:
a = float(input('Prvni cislo: '))
b = float(input('Druhe cislo: '))
c = float(input('Treti cislo: '))
d = float(input('Ctrvte cislo: '))
e = float(input('Pate cislo: '))


m = a

for cislo in a, b, c, d, e:
 if cislo < m:
   m=cislo
print(m)

Kratší a méně náročné řešení

In [ ]:
minimum = 0
for x in range(5):
  cislo = input('Zadej cislo: ')
  
  if minimum == 0 or cislo < minimum:
    minimum = cislo

print('Nejmensi zadane cislo je', minimum)

N-úhelníky v řadě

Upovídané řešení z domácích projektů

In [ ]:
from turtle import forward, shape, left, right, exitonclick, penup, pendown, back

# pětiúhelník:
vnitrniuhel = 180*(1-(2/5))
vnejsiuhel= 180-vnitrniuhel
for x in range (5):
  forward(200/5)
  left(vnejsiuhel)
penup()
forward(100)
pendown()

# šestiúhelník:
vnitrniuhel = 180*(1-(2/6))
vnejsiuhel= 180-vnitrniuhel
for x in range (6):
  forward(200/6)
  left(vnejsiuhel)
penup()
forward(100)
pendown()

# sedmiúhelník:
vnitrniuhel = 180*(1-(2/7))
vnejsiuhel= 180-vnitrniuhel
for x in range (7):
  forward(200/7)
  left(vnejsiuhel)
penup()
forward(100)
pendown()

# osmiúhelník:
vnitrniuhel = 180*(1-(2/8))
vnejsiuhel= 180-vnitrniuhel
for x in range (8):
  forward(200/8)
  left(vnejsiuhel)
exitonclick()

Kratší řešení s využitím cyklu v dalším cyklu

In [ ]:
from turtle import forward, shape, left, right, exitonclick, penup, pendown, back

for n in range(5,9):
  vnitrniuhel = 180*(1-(2/n))
  vnejsiuhel= 180-vnitrniuhel
  for x in range (n):
    forward(200/n)
    left(vnejsiuhel)
  penup()
  forward(100)
  pendown()

exitonclick()

Co je tady "špatně"?

In [ ]:
from turtle import forward
from turtle import shape
from turtle import left,right,exitonclick
from turtle import penup,pendown, down
from math import sqrt

# verze,kdy počet úhlů určuji já, nadefinuju přímo n=5 nebo 6 nebo 7 atd...
n=int(input("Zadejte počet stran n-úhelníku"))

for i in range(n):
  forward(200/n)
  left(180-(180*(1-(2/n))))

exitonclick()

Obecné připomínky a rady

 • Importy provádíme vždy na prvních řádcích programu a v rámci programu pouze jednou
 • Neimportujeme nic co pak v programu nepoužijeme
 • Odevzdáváme co možná nejvíce domácích projektů (vzpomeňte na svou odpověď v registračním formuláři)
 • Google je náš kamarád! Nemusíte na řešení přijít samy, ale musíte ho pochopit.