Úkoly k procvičování

Suma čísel dělitelných trojkou nebo pětkou

Vezmeme li čísla menší než 10 dělitelná beze zbytku trojkou nebo pětkou, dostaneme 3, 5, 6 a 9. Jejich součet je 23. Jaký je součet čísel dělitelných beze zbytku trojkou nebo pětkou v intervalu od 0 do 100?

Prvočísla

Na seznamu prvočísel (2, 3, 5, 7, 11, a 13) je vidět, že šesté prvočíslo je 13. Jaké je sté prvočíslo? A které je na pozici s číslem deset tisíc?

Dělitelnost čísel

2520 je nejmenší číslo, které je beze zbytku dělitelné všemi čísly od 1 po 10. Najděte nejmenší kladné celé číslo, které je beze zbytku dělitelné všemi císly od 1 do 20.

Prvočíselná dvojčata

Prvočíselné dvojče je taková dvojice čísel, kde obě čísla jsou prvočísla a jedno je o dvě větší než to první. Nejmenší prvočíselné dvojče je 3 a 5. Najdi deset prvních prvočíselných dvojčat?

Výsledky

  • Suma čísel od 0 do 100 dělitelných trojkou nebo pětkou je 2318
  • Sté prvočíslo je 541
  • Desetitisícé prvočíslo je 104729
  • Nejmenší číslo dělitelné beze zbytku všemi čísly od 1 do 20 je 232792560
  • Deset prvních prvočíselných dvojčat: 3-5, 5-7, 11-13, 17-19, 29-31, 41-43, 59-61, 71-73, 101-103, 107-109