PyLadies Brno

Git

Ať už programuješ nebo píšeš dokumenty, stává se, že vytvoříš několik verzí. Tuhle chceš archivovat část, která už není potřeba, tamhle chceš svoji práci poslat k ohodnocení, nebo dokonce kolegům kteří na ni spolupracují. A když se verze začnou kupit, může být problém se v nich vyznat.
Část těchto problémů řeší nástroje jako Dropbox či Google Drive, se kterými ses možná již setkala. Tam můžeš například sdílet svůj dokument s dalšími lidmi nebo se můžeš vrátit k dřívější verzi dokumentu, když něco pokazíš a nemůžeš si vzpomenout, jak to bylo předtím. Příklad toho, jak to může vypadat, je zde: Verzovací Rozhraní služby Dropbox
Vidíme ale pouze verze jednoho dokumentu a navíc nemůžeme tušit, ke které verzi se to vlastně chceme vrátit. Nevidíme ani čím se jednotlivé verze liší. Pro větší projekt by byl takový způsob práce neefektivní.
Programátoři proto používají mocnější nástroje na správu verzí (angl. version control system. VCS). Asi nejpopulárnější z nich je Git, se kterým se teď seznámíme.
Budeme hodně pracovat s příkazovou řádkou. Jestli se s ní ještě nekamarádíš, koukni se na úvod z minulých srazů.
Nezapomeň: $ na začátku se nepíše; je tu proto, aby šlo poznat že jde o příkaz.

Instalace

Git se instaloval na prvním srazu. Jestli jsi instalaci přeskočila, projdi si ji teď.

Repozitář

Každý projekt, který budeme verzovat, musí mít pro sebe vyhrazený adresář. Vytvoř si tedy nový adresář a přepni se do něj (pomocí cd). Pak vytvoř gitový repozitář (angl. repository) pomocí příkazu git init:
$ git init
Initialized empty Git repository in /tmp/tepo/.git/
Na první pohled to vypadá že se nic nestalo. Tenhle příkaz totiž vytvořil skrytý adresář .git, do kterého uložil nějaké informace. Přesvědč se příkazem ls -a (Linux) nebo dir /a (Windows). Adresář .git je schovaný proto, že ho spravuje Git a my bychom v něm neměly nic měnit.

V našem repozitáři zatím nic není. Zkus to ověřit příkazem git status, který vypisuje informace o stavu repozitáře:
$ git status
On branch master

Initial commit

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

„On branch master” říká něco o větvích, k tomu se vrátíme později. „Initial commit” říká, že zatím nemáme uloženou žádnou verzi. A „nothing to commit” říká, že je adresář prázdný – nejsou tu žádné soubory k verzování.

První revize

Teď si zkusme do Gitu něco přidat!

Vytvoř soubor basnicka.txt a napiš do něj nějakou básničku. Měla by mít aspoň pět řádků, ať pak máme s čím pracovat. Pak zkus znovu git status: Git oznámí, že v adresáři je soubor, o kterém ještě „neví“.
$ git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

    basnicka.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
U každého nového souboru musíme Gitu říct, že chceme jeho obsah sledovat. Proveď to se svojí básničkou:
$ git add basnicka.txt
a znovu zkontroluj stav repozitáře:
$ git status
On branch master

Initial commit

Changes to be committed:
 (use "git rm --cached ..." to unstage)

    new file:  basnicka.txt

To, co je zelené („changes to be committed“), se přidá do další revize (angl. commit), kterou vytvoříš. Pojď tedy vytvořit revizi:
$ git commit
Po zadání tohoto příkazu se otevře editor, do kterého musíš napsat nějaký popisek, abys věděla, co tahle revize obsahuje za změny. Pro začátek napiš jen První revize. Předvyplněné řádky začínající # nech být (nebo vymaž, podle chuti – Git je ignoruje). Pak soubor ulož, a zavři editor.
Jak na editory?

Na Windows, máš-li správně nastavený Git, se použije Poznámkový blok (Notepad) – stačí něco napsat, uložit (Ctrl+S) a zavřít (Alt+F4).

Na Linuxu a macOS se objeví editor v příkazové řádce, který se jmenuje Nano. Pozná se tak, že v dolních dvou řádcích má malou nápovědu. Něco napiš, pomocí Ctrl+O soubor ulož, potvrď jméno souboru (Enter), a pomocí Ctrl+X editor zavři.

Nemáš-li Git nastavený podle instrukcí, objeví se přímo v příkazové řádce Vim – poměrně složitý editor, který se teď učit nebudeme. Pozná se tak, že úplně spodní řádek je prázdný. V takovém případě stiskni Esc, napiš :q! (dvojtečka, Q, vykřičník), a potvrď pomocí Enter. Pak si nastav Git a zkus git commit znovu.

Znovu zkus vypsat stav repozitáře:
$ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
Tenhle krátký výstup znamená, že od poslední revize se nic nezměnilo. Což dává smysl – poslední revizi jsi právě vytvořila!
A co všechno je v téhle první/poslední revizi? To ti poví příkaz git show:
$ git show
commit e0419fedda0a85a945a05a31bd58c5196c8d3b1d
Author: Adéla Novotná <adela.novotna@example.cz>
Date:  Sun Jan 18 23:41:31 2015 +0100

  První revize

diff --git a/basnicka.txt b/basnicka.txt
new file mode 100644
index 0000000..8416aea
--- /dev/null
+++ b/basnicka.txt
@@ -0,0 +1,11 @@
+Haló haló
+co se stalo?
+Kolo se mi polámalo
+
+Jaké kolo?
+Favoritka,
+přeletěl jsem přes řidítka
+
+Co jste dělal?
+Blbnul jsem,
+do příkopy zahnul jsem
Vidíš unikátní označení revize, pomocí kterého se vždy bude dát dostat k této konkrétní verzi projektu. Pak je tam jméno autorky a datum vytvoření, popisek, a nakonec shrnutí změn: byl přidán soubor basnicka.txt s nějakým obsahem.
Když je výpis moc dlouhý, můžeš se v něm pohybovat (, , PgUp, PgDn), a zpět se dostaneš klávesou Q (stejně jako u výpisu z Pythoní funkce help()).

Druhá revize

Udělej v básničce nějakou malou změnu – změň slovo, uprav interpunkci nebo přidej sloku. Pak se opět zeptej Gitu na stav repozitáře.
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

    modified:  basnicka.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
Soubor je opět červený! Něco se v něm změnilo! Ale co? Na to nám odpoví příkaz git diff.
$ git diff
diff --git a/basnicka.txt b/basnicka.txt
index 8416aea..333757f 100644
--- a/basnicka.txt
+++ b/basnicka.txt
@@ -3,8 +3,7 @@ co se stalo?
 Kolo se mi polámalo

 Jaké kolo?
-Favoritka,
-přeletěl jsem přes řidítka
+Favoritka! Přeletěl jsem přes řidítka!

 Co jste dělal?
 Blbnul jsem,
Změny se ukazují po řádcích. Červeně, s -, jsou ukázány odebrané řádky; zeleně s + řádky přidané.
Změnilo-li se na řádku jen jedno slovo nebo znak, celý řádek se ukáže jako smazaný a zase přidaný. To se dá změnit, když je potřeba, ale je dobré si na tento standard zvyknout.
Takhle se dá jednoduše zjistit, co se dělo od poslední verze. Když ti program přestane fungovat (a v poslední uložené revizi fungoval), použij git diff – v jedné ze změn musí být chyba!
Řádek začínající @@ říká, kde v souboru změna je (u mě začínal vypsaný kousek souboru řádkem 3, a měl 8 řádků; v nové verzi je opět od 3. řádku, ale má už jen 7 řádků).
Jsi-li se změnami spokojená, řekni Gitu ať je použije v další revizi:
$ git add basnicka.txt
A pro úplnost se znovu koukni co říká status – co je zelené, přidá se do další revize.
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD ..." to unstage)

    modified:  basnicka.txt

Než uděláš druhou revizi, ještě řeknu něco o tom, jak správně psát k revizím popisky. Na to je totiž úzus, který téměř všichni programátoři respektují: na prvním řádku je krátké shrnutí změn, následuje prázdný řádek, a pak detailnější popis důvodů ke změně a případně změny samotné. Snaž se délku řádků držet do zhruba 70 znaků; vodítkem můžou být předvyplněné řádky začínající #. Nemá cenu popisovat co je jasné ze změn samotných, zajímavé jsou hlavně širší souvislosti a důvody ke změnám. Cokoli, co může přijít vhod až se změny bude snažit někdo pochopit. (Ten někdo můžeš být klidně ty, za pár měsíců.)
Můj popisek bude znít takhle:
Druhá sloka: Sloučení posledních dvou řádků

Sloučení řádků rozbíjí monotónnost formy básně – nestejný počet
veršů ve sloce je prý moderní. (Ale, co si budeme povídat, hlavní 
důvod je líp ukázat co dělá `git diff`.)

Použití vykřičníku místo čárky zdůrazňuje naléhavost situace.
Nebude-li se ti někdy dařit shrnout změnu v 70 znacích, zamysli se, jestli neděláš moc velkou změnu najednou – např. "změna řetězce X a dopsání nového cyklu Y" by bývalo lepší uložit jako dvě různé revize.
Pomocí git commit vytvoř druhou revizi. Pak ji zkontroluj:
$ git show
commit 207f72f43d4a45a0ecb477f74d9f83bf7ddb3200
Author: Adéla Novotná <adela.novotna@example.cz>
Date:  Mon Jan 19 00:52:37 2015 +0100

  Druhá sloka: Sloučení posledních dvou řádků
  
  Sloučení řádků rozbíjí monotónnost formy básně – nestejný počet
  veršů ve sloce je prý moderní. (Ale, co si budeme povídat, hlavní
  důvod je líp ukázat co dělá `git diff`.)
  
  Použití vykřičníků místo čárky zdůrazňuje naléhavost situace.

diff --git a/basnicka.txt b/basnicka.txt
index 18b2f69..9290e0e 100644
--- a/basnicka.txt
+++ b/basnicka.txt
@@ -3,8 +3,7 @@ co se stalo?
 Kolo se mi polámalo
 
 Jaké kolo?
-Favoritka,
-přeletěl jsem přes řidítka
+Favoritka! Přeletěl jsem přes řidítka!
 
 Co jste dělal?
 Blbnul jsem,

Diagram

Pro lepší pochopení, co dělají jednotlivé příkazy a v jakém stavu můžou být soubory/změny, přikládám tento diagram:

Log

Teď, když máme za sebou první(ch) pár revizí, si ukážeme několik příkazů, které nám umožní se v nich orientovat. První z nich je git log.
$ git log
commit 207f72f43d4a45a0ecb477f74d9f83bf7ddb3200
Author: Adéla Novotná >adela.novotna@example.cz<
Date:  Mon Jan 19 00:52:37 2015 +0100

  Druhá sloka: Sloučení posledních dvou řádků
  
  Sloučení řádku rozbíjí monotónnost formy básně – nestejný počet
  veršů ve sloce je prý moderní. Ale, co si budeme povídat, hlavní
  důvod je líp ukázat co dělá git diff.
  
  Použití vykřičníků místo čárky zdůrazňuje naléhavost situace, samozřejmě.

commit 5ff0bba5ea8da3068be6491cd8f0069ddb321950
Author: Adéla Novotná >adela.novotna@example.cz<
Date:  Sun Jan 18 23:41:31 2015 +0100

  První revize
Git log vypíše všecny revize od té nejnovější až po úplný začátek projektu.
Až budeš mít verzí tolik, že se nevejdou najednu na obrazovku, můžeš se v logu pohybovat pomocí šipek a PgUp/PgDn. „Ven“ se dostaneš klávesou q.
Je spousta možností jak vypisovat historii pomocí git log. Všechno je podrobně – možná až moc podrobně – popsáno v dokumentaci; stačí zadat git help log. „Ven“ z dokumentace se opět dostaneš klávesou q.
Já často používám git log --oneline --graph --decorate --cherry-mark --boundary. Chceš-li tyhle možnosti studovat, začni v tomto pořadí, a dej si pauzu vždycky když přestaneš rozumět :)
Když se na nějakou verzi budeš chtít podívat podrobněji, napiš git show 5ff0b, kde místo 5ff0b uveď prvních několik čísel z označení revize.

gitk

Z příkazové řádky se dá vyčíst všechno potřebné, ale chce to trochu praxe. Někdy je přehlednější použít grafické „klikátko“ jménem gitk, které se dá spustit příkazem gitk --all:
$ gitk --all

Tenhle program vypadá celkem šeredně (skoro jako by ho psali programátoři, které místo designu zajímá co je „vevnitř“), ale pro naše účely postačí. Zkus se v něm trochu zorientovat, pak ho zavři, udělej dalších pár revizí, a koukni se na ně přes git log a gitk --all.

Závěr

A to je všechno, co z Gitu zatím budeš potřebovat. Vždycky, když uděláš git add soubor a git commit, aktuální verze souborů se uloží, a už nejde (jednoduše) smazat – pokud nesmažeš celý adresář .git. Jednotlivé verze, a změny od posledního uložení, si umíš i prohlížet.
Možná to všechno zní jako zbytečně moc práce. Máš tak trochu pravdu – naše projekty jsou zatím dost malé na to, aby se jen pro ně vyplatilo učit Git. Ale je dobré ho používat už od začátku. Až bude správa verzí opravdu potřeba, bude se tenhle trénink hodit.
Takže, odteď, kdykoliv uděláš v rámci PyLadies funkční verzi nějakého programu, pomocí git add a git commit si ji ulož do Gitu.

Zbyl-li čas, můžeme se podívat na další možnosti Gitu: