Tah hráče

Je tam opravdu vše potřeba?

In [ ]:
def tah_hrace (pole):
  'Vrátí herní pole se zaznamenaným tahem hráče'
  t = 0
  while t == 0:
    pozice = int(input('Na které políčko chceš hrát? '))
    if (pozice > 0) and (pozice<=20) and (pole[pozice-1] == '-'):
      return tah(pole,pozice,'x')
      t = 1
    else:
      print('Špatně zadaná pozice, zkus to znovu.')

Není

In [ ]:
def tah_hrace(pole):
  'Vrátí herní pole se zaznamenaným tahem hráče'
  while True:
    pozice = int(input('Na které políčko chceš hrát? '))
    if (pozice > 0) and (pozice<=20) and (pole[pozice-1] == '-'):
      return tah(pole,pozice,'x')
    else:
      print('Špatně zadaná pozice, zkus to znovu.')

Vyhodnocení piškvorek

Co by se tady dalo udělat jednodušeji?

In [ ]:
def vyhodnot(pole):
  "Vyhodnotí stav pole."
  krizek = "xxx"
  kolecko = "ooo"
  volno = "-"
  if krizek in pole and kolecko not in pole:
    return("x")
  elif kolecko in pole and krizek not in pole:
    return("o")
  elif volno not in pole and krizek not in pole and kolecko not in pole:
    return("!")
  else:
    None

Upravená varianta

In [ ]:
def vyhodnot(pole):
  "Vyhodnotí stav pole."
  if 'xxx' in pole:
    return("x")
  elif 'ooo' in pole:
    return("o")
  elif '-' not in pole:
    return("!")
  else:
    return '-'

Piškvorky

In [ ]:
from random import randrange

def vyhodnot(pole):
  "Vyhodnotí stav pole."
  if 'xxx' in pole:
    return("x")
  elif 'ooo' in pole:
    return("o")
  elif '-' not in pole:
    return("!")
  else:
    return '-'

def tah(pole, pozice, symbol):
  "Vrátí herní pole s daným symbolem umístěným na danou pozici."
  return pole[:pozice] + symbol + pole[pozice + 1:]

def tah_hrace(herni_pole):
  "Ptá se hráče na kterou pozici chce hrát a vrací herní pole se zaznamenaným tahem"
  while True:
    cislo_pozice = int(input("Na kterou pozici chceš hrát? "))
    if cislo_pozice >= 0 and cislo_pozice < len(herni_pole) and herni_pole[cislo_pozice] == "-":
      return tah(herni_pole, cislo_pozice, "x")
    else:
      print("Špatná pozice, zkus to znovu. ")

def tah_pocitace(herni_pole):
  "Vrátí herní pole se zaznamenaným tahem počítače. "
  while True:
    cislo_pozice = randrange(len(herni_pole))
    if herni_pole[cislo_pozice] == "-":
      return tah(herni_pole, cislo_pozice, "o")

def piskvorky():
  "Vygeneruje prázdné pole a střídá tah hráče a počítače. "
  pole = "-" * 20
  while True:
    print(pole)
    pole = tah_hrace(pole)
    print(pole)
    if vyhodnot(pole) != '-':
      break
    pole = tah_pocitace(pole)
    if vyhodnot(pole) != '-':
      break
  
  print(pole)
  if vyhodnot(pole) == '!':
    print('Remíza!')
  elif vyhodnot(pole) == 'x':
    print('Vyhrála jsi!')
  elif vyhodnot(pole) == 'o':
    print('Vyhrál počítač!')

piskvorky()

Obecné rady a doporučení

 • Je zbytečné volat print na funkci, která nic nevrací.