Jednodušší řešení

Jde tento kód napsat jednodušeji, aby ale dělal úplně totéž?

In [ ]:
for radek in range(4):
 radek += 1
 for value in range(radek):
  print('X', end=' ')
 print('')

Ano, lze :-)

In [ ]:
for radek in range(1, 5):
 print('X ' * radek)

A co tento?

In [ ]:
promenna = "X"

for j in range(5):
  for i in promenna:
    print(i, i, i, i, i)

Ten taky

In [ ]:
for j in range(5):
  print('X ' * 5)

Fibonacci

Je toto řešení správné?

Opravdu můžeme snadno sčítat pouze čísla o jeden/dva menší?

In [ ]:
for k in range (2, 10):
  print ((k-1)+(k-2))

Není

Nemůžeme. Musíme si uchovávat vždy poslední dvě čísla posloupnosti, vypočítat z nich třetí a celé to posunout zase o jeden prvek dále.

In [ ]:
a = 0
b = 1
for x in range(50):
  c = a + b
  a = b
  b = c
  print(c)

Obecné rady a postřehy

 • Velké plus za kopírování zadání do komentářů
 • Opět bylo několik nefunkčních úkolů