Feedback k domácím projektům

Najdi chybu 1

Tento kousek kódu, který se stará o výběr tahu počítače na základě náhodně vygenerovaného čísla, může vypada na první pohled správně, ale ve skutečnosti jej stačí párkrát spustit a chybička se projeví.

In [ ]:
from random import randrange
cislo = randrange(2)

if cislo == 0:
  tah_pocitace = "kámen"
  print("Počítač vybral kámen.")
if cislo == 1:
  print("Počítač vybral nůžky.")
  tah_pocitace = "nůžky"
else:
  tah_pocitace = "papír"
  print("Počítač vybral papír.")

Správné řešení

Chybička byla v záměně elif za další if což způsobilo rozdělení jedné podmínky se třemi větvemi na dvě samostatné podmínky, z nichž ta první měla jen jednu větev (jen jeden if) a ta druhá dvě (jeden if a jeden else).

In [ ]:
from random import randrange
cislo = randrange(2)

if cislo == 0:
  tah_pocitace = "kámen"
  print("Počítač vybral kámen.")
elif cislo == 1:
  print("Počítač vybral nůžky.")
  tah_pocitace = "nůžky"
else:
  tah_pocitace = "papír"
  print("Počítač vybral papír.")

Najdu chybu 2

Copak se asi stane s proměnnou strana ještě před výpočtem povrchu a objemu?

In [ ]:
strana = int(input('Zadej velikost strany v cm: '))
strana = 2852
print('Objem krychle o straně',strana,'cm je', strana**3,'cm3')
print('Obsah krychle o straně',strana,'cm je', 6*strana**2,'cm2')

Šťastná - bohatá

Několik možných řešení programu šťastná-bohatá. Všechny dělají totéž, ale některé jsou zkrátka lépe čitelné a kompaktnější.

Řešení 1

In [ ]:
print('Odpovídej "ano" nebo "ne".')
stastna_retezec = input('Jsi šťastná?')
bohata_retezec = input('Jsi bohatá?')
if stastna_retezec == 'ano':
  if bohata_retezec == 'ano':
    print ("ty se máš")
  elif bohata_retezec == 'ne':
    print ("zkus mín utrácet")
elif stastna_retezec == 'ne':
  if bohata_retezec == 'ano':
    print ("zkus se víc usmívat")
  elif bohata_retezec == 'ne':
    print ("to je mi líto")
else:
  print ("Nerozumím.")

Řešení 2

In [ ]:
print('Odpovídej "ano" nebo "ne".')
stastna_retezec = input('Jsi šťastná?')
bohata_retezec = input('Jsi bohatá?')
if stastna_retezec == 'ano' and bohata_retezec == 'ano':
  print ("Grauluji")
elif stastna_retezec == 'ano' and bohata_retezec == 'ne':
  print('Zkus míň utrácet.')
elif stastna_retezec == 'ne' and bohata_retezec == 'ano':
  print ("zkus se víc usmívat")
elif stastna_retezec == 'ne' and bohata_retezec == 'ne':
  print ("to je mi líto")
else:
  print ("Nerozumim")

Řešení 3

In [ ]:
print('Odpovídej "ano" nebo "ne".')
stastna_retezec = input('Jsi šťastná? ')
if stastna_retezec == 'ano':
  stastna = True
elif stastna_retezec == 'ne':
  stastna = False
else:
  print('Nerozumím!')

bohata_retezec = input('Jsi bohatá? ')
if bohata_retezec == 'ano':
  bohata = True
elif bohata_retezec == 'ne':
    bohata = False
else:
  print('Nerozumím!')

if bohata and stastna:
  print('Gratuluji!')
elif bohata:
  print('Zkus se víc usmívat.')
elif stastna:
  print('Zkus míň utrácet.')
else:
  print('To je mi líto.')

Jak tohle vylepšit?

Tato konkrétní implementace Kámen, nůžky, papír pomocí and/or jde ještě o kus zkrátit a vylepšit. Najdeš lepší řešení?

In [ ]:
from random import randrange
cislo = randrange(3)

if cislo == 0:
  tah_pocitace='kámen'
elif cislo == 1:
  tah_pocitace = 'nůžky'
else:
  tah_pocitace = 'papír'
  
tah_cloveka = input('kámen, nůžky, nebo papír? ')

if (tah_cloveka == "kámen" and tah_pocitace == "kámen") or (tah_cloveka=="nůžky" and tah_pocitace == "nůžky") or (tah_cloveka=="papír" and tah_pocitace=="papír"):
  print("Plichta")
elif (tah_cloveka == "kámen" and tah_pocitace == "nůžky") or (tah_cloveka=="nůžky" and tah_pocitace == "papír") or (tah_cloveka=="papír" and tah_pocitace=="kámen"):
  print("Vyhrál jsi")
elif (tah_cloveka == "kámen" and tah_pocitace == "papír") or (tah_cloveka=="nůžky" and tah_pocitace == "kámen") or (tah_cloveka=="papír" and tah_pocitace=="nůžky"):
  print("Prohrál jsi!")
else:
  print('Nerozumím.')

Lepší řešení pro plichtu

In [ ]:
from random import randrange
cislo = randrange(3)

if cislo == 0:
  tah_pocitace='kámen'
elif cislo == 1:
  tah_pocitace = 'nůžky'
else:
  tah_pocitace = 'papír'
  
tah_cloveka = input('kámen, nůžky, nebo papír? ')

if tah_cloveka == tah_pocitace:
  print("Plichta")
elif (tah_cloveka == "kámen" and tah_pocitace == "nůžky") or (tah_cloveka=="nůžky" and tah_pocitace == "papír") or (tah_cloveka=="papír" and tah_pocitace=="kámen"):
  print("Vyhrál jsi")
elif (tah_cloveka == "kámen" and tah_pocitace == "papír") or (tah_cloveka=="nůžky" and tah_pocitace == "kámen") or (tah_cloveka=="papír" and tah_pocitace=="nůžky"):
  print("Prohrál jsi!")
else:
  print('Nerozumím.')

Obecné rady a doporučení

 • Spouštějte (testujte) svůj kód. Na většinu chyb narazíte samy, pokud budete sledovat, co váš program dělá.
 • Pište komentáře. Když narazím na špatné řešení, snáze se mi radí, když vím, jak jste se k němu dostaly a na co jste při tom myslely.
 • Odevzdávejte nejpozději v pondělí večer!