PyLadies Brno

Git

Další program, který budeme jednou potřebovat, nám později umožní (mimo jiné) spolupracovat na vznikajících programech s ostatními. Jmenuje se Git. Pojďme si ho nainstalovat a nastavit.

Linux

Instalaci na Linux zvládneme jedním příkazem:

Fedora:

$ sudo dnf install git gitk git-gui

Ubuntu, Debian:

$ sudo apt-get install git gitk git-gui nano
Proč tak složitě?
Git se často používá na serverech, které se ovládají jen příkazovou řádkou – neumí kreslit na obrazovku okýnka (pokud vůbec nějakou obrazovku mají). Programy gitk a git gui, které jsou „grafické“, je proto potřeba nainstalovat zvlášť.
Jestli máš nainstalováno, ještě nastavíme editor. Pokud nemáš ráda Vim (nebo nevíš co to je), zadej tento příkaz:
git config --global core.editor nano
Dál pokračuj obecným nastavením níže.

Windows

Jdi na stránku git-scm.org, stáhni si Git, a nainstaluj si ho. Při instalaci zadej tohle nastavení:
  • Run Git from the Windows Command Prompt
  • Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings
Ostatní možnosti neměň.
Potom ještě v příkazovém řádku zadej:
> git config --global core.editor notepad
> git config --global format.commitMessageColumns 80
A teď pokračuj v sekci Nastavení níže, která je společná pro všechny systémy.

macOS

Spusť v příkazové řádce git. Je-li už nainstalovaný, dozvíš se, jak ho používat (výpis začíná usage). Jinak ho nainstaluj pomocí brew install git. Gitu je ještě potřeba nastavit editor. Dělá se to tímto příkazem:
git config --global core.editor nano
Dál pokračuj obecným nastavením níže.

Nastavení

Na projektu, který bude uložen v Gitu, může spolupracovat více lidí. Aby šlo dohledat, kdo kterou změnu udělal, je Gitu potřeba říct jméno a e-mail:
$ git config --global user.name "Adéla Novotná"
$ git config --global user.email adela.novotna@example.cz
Můžeš samozřejmě použít i přezdívku, nebo dokonce falešný e-mail, ale v takovém případě bude složitější se zapojit do týmových projektů. Každopádně jméno i e-mail jdou kdykoli změnit tím, že konfigurační příkazy zadáš znovu.
Pokud se bojíš spamu, neboj: nezačneš ho dostávat víc než při normálním používání e-mailu. Adresa se zobrazí jen lidem, kteří si stáhnou projekt, do kterého jsi přispívala. Spammeři se většinou zaměřují na méně technicky zdatné lidi, než jsou uživatelé Gitu :)
Dále si můžeš nastavit barvičky – pokud si tedy (jako někteří autoři Gitu) nemyslíš, že příkazová řádka má být černobílá:
$ git config --global color.ui true
A to je vše! Poslední program, který budeš v kurzu potřebovat, je nainstalovaný. Gratuluji!